Design a site like this with WordPress.com
Get started

Giới thiệu về Luật Sư Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chào các bạn, Tôi là Nguyễn Thị Mỹ Linh, đã hoàn thành tốt nghiệp Ngành Luật – Học viện An ninh Nhân dân; đồng thời hoàn thành khóa Đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp, Nay đang làm việc cùng nhóm luật sư tại công ty Luật Minh Anh. Tôi đã từng học tập vàContinue reading “Giới thiệu về Luật Sư Nguyễn Thị Mỹ Linh”